Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 18 stycznia 2020 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Skierniewice, 28 września 2009 r.Pani / Pan

    ____________________________________________
 ____________________________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LVII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 29 września 2009 roku o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12.

Porządek  obrad :  

1)    Otwarcie.
2)    Uwagi do porządku dziennego.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.
4)    Interpelacje i zapytania radnych.
5)    Wolne wnioski i oświadczenia.
6)    Sprawy różne.
7)    Zamknięcie sesji.      
PRZEWODNICZĄCY  RADY
Mariusz Dziuda


Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-09-28 13:21:24.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-09-28 13:21:24.
czytano: 1389 razy, id: 1042
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-10-13
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-09-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020