Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Skierniewice, 31 grudnia 2009 r.

Pani / Pan

 ____________________________________________
 ____________________________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LXII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 8 stycznia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w  Skierniewicach.

Porządek  obrad : 

1) Otwarcie.

2) Uwagi do porządku dziennego.

3) Przyjęcie Protokołów:

Nr LIX//09 z LIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku,
Nr LX/09 z LX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 grudnia 2009 roku,
Nr LXI/09 z LXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2009 roku.

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Skierniewice.

6) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach.

7) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Skierniewice – miasta na prawach powiatu na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

8) Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji za 2009 rok oraz planów pracy Komisji na 2010 rok.

9) Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 listopada 2009 roku do 22 grudnia 2009 roku.

10) Interpelacje i zapytania radnych.

11) Wolne wnioski i oświadczenia.

12) Sprawy różne.

13) Zamknięcie sesji.  

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY

Mariusz Dziuda

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-31 13:33:46.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-31 13:33:46.
czytano: 1738 razy, id: 1159
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-31
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020