Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 5 kwietnia 2020 r.

imieniny: Irena, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 1038).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 
Czasowa rejestracja z urzędu
Czasowej rejestracji dokonuje się z urzędu – po złożeniu przez właściciela wniosku
o rejestrację.
 
Czasowej rejestracji można dokonać pomimo braku dołączonych do wniosku
o rejestrację dokumentów:

•    Zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy jeżeli samochód osobowy lub pojazd samochodowy inny został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
•    Dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
•    Zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzającego:
Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.
 
Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie prawa własności.
 
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela.
 
Czasowej rejestracji dokonuje się również na wniosek właściciela w celu umożliwienia:         
•    wywozu pojazdu za granicę,
•    przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
•    przejazdu pojazdu  związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Opłaty:

1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

   W przypadku wydania tymczasowych tablic samochodowych – 30.00 zł
   W przypadku wydania tymczasowych tablic motocyklowych – 12.00 zł
   W przypadku wydania tymczasowych tablic motorowerowych – 12.00 zł
   W przypadku wydania tymczasowych tablic do przyczep – 15.00 zł
   Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
   Za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) opłata ewidencyjna – 0,50 zł
   Pozwolenie czasowe – 18.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
 
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni.

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Dróg i Komunikacji
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Floriana 9
tel/fax: 46 834-51-38, e-mail: m.serkowska@um.skierniewice.pl
 
 Tryb Odwoławczy:
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach ul. Trzcińska 18.
 
Uwagi:
Wnioski należy składać osobiści.

Źródło informacji: Małgorzata Serkowska. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:50:38.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:50:38.
czytano: 3409 razy, id: 191
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-27
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-12-27
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-01-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020