Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 31 marca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kornelia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Komunikacja, pojazdy » Zawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym


Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128   z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 1038).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego   i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni organ rejestrujący o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 
1. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel do zawiadomienia dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
 
Opłaty:
Bez opłat.
 
2. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia  załącza się:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Dowód własności podwozia lub ramy,
•    Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama  pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,
•    Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
•    Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów   sporządzonych w języku obcym.
 

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 
Opłaty:
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
   
   Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
 
3. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia załącza się:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę Pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

 


Opłaty:
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
   
   Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0.50 zł
 
4. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia załącza się:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
•    Fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji.
 Opłaty:
 Bez opłat.
 
5. W przypadku zawiadomienia o zmianie adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, do zawiadomienia załącza się:

•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Dowód osobisty.
 Opłaty:
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
 
  Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0.50 zł
 
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Dróg i Komunikacji Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Floriana 9
tel/fax: 46 834-51-38, e-mail: m.serkowska@um.skierniewice.pl
 
Tryb Odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach ul. Trzcińska 18.
 
 Uwagi:
 Zawiadomienia należy składać osobiście.

Źródło informacji: Małgorzata Serkowska. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:53:15.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:53:15.
czytano: 8400 razy, id: 193
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-10-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020