Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 9 kwietnia 2020 r.

imieniny: Marii, Marcelego

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Strona główna »  » SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm.)

2. Wymagane dokumenty:

• umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony pomiędzy  najemcą lokalu a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej   z siedzibą przy ul. Rawskiej 33 w Skierniewicach (poświadczona za zgodność z oryginałem)

• zaświadczenie z ZGM potwierdzające stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym

• zaświadczenie z ZGM o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi i innymi opłatami wynikającymi z najmu

• kserokopia dowodu osobistego i numer NIP

• pisemna deklaracja najemcy lokalu o jednorazowym uiszczeniu całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

• pisemne oświadczenie najemcy lokalu oraz jego małżonka, że nie posiadają  tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub do budynku mieszkalnego

• pisemne oświadczenie najemcy lokalu oraz jego małżonka, że nie korzystali z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Skierniewice

3. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Skierniewice, Sekretariat pok. nr 14, I piętro, adres: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

4. Opłaty: nie pobiera się opłat od wniosku

5. Termin sfinalizowania sprawy sprzedaży lokalu mieszkalnego: ok. 3-4 miesiące

6. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, pok. nr 19, tel. 46 834-51-50

7. Uwagi:

• sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy następuje w drodze bezprzetargowej

• wartość rynkową lokalu mieszkalnego określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym po wizji lokalnej

• przy sprzedaży lokali mieszkalnych udziela się bonifikaty w wysokości 75% od ceny ich sprzedaży

• bonifikata w wysokości 75% od ceny ich sprzedaży przysługuje najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wnioski o ich wykup w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku

• udzielona bonifikata podlega zwrotowi po jej rewaloryzacji, jeżeli nabywca mieszkania przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia zbędzie lub wykorzysta lokal na inne cele niż mieszkalne, przy czym nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe. Bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji, kiedy osoba bliska zbędzie lub wykorzysta lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia

• cenę za wykupienie mieszkania należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Skierniewice nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy sprzedaży

• nabywca mieszkania ponosi koszty notarialne i sądowe oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego
 

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:01:31.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:01:31.
czytano: 7486 razy, id: 197
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-08-01
Dodanie załącznika/ załączników


2012-08-01
Aktualizacja wiadomości


2008-07-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-03-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020