Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 5 kwietnia 2020 r.

imieniny: Irena, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ POBOROWEGO BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Sprawy wojskowe » ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ POBOROWEGO BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Podstawa prawna:
•    ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póĽn. zm.)
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 129)
Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny stanowi pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek złożony przez poborowego lub przez pełnoletniego członka rodziny poborowego, wymagającego sprawowania bezpośredniej opieki (w takim wypadku niezbędne jest załączenie do wniosku pisemnej zgody poborowego na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny).
Poborowy składa wniosek do Prezydenta Miasta podczas stawienia się po raz pierwszy do poboru. Poborowy, który stawał już do poboru, może składać wniosek bezpośrednio do Prezydenta Miasta w każdym czasie.

Wniosek powinien zawierać:
•    imię i nazwisko poborowego;
•    datę i miejsce urodzenia poborowego;
•    adres zamieszkania poborowego;
•    numer PESEL poborowego;
•    wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
•    uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Załączniki:

jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
•    oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
•    oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
•    ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji
•    oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
•    oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 8
Tel. (046) 834 51 22
E-Mail: so@skierniewice.um.gov.pl


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:30:10.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:30:10.
czytano: 2233 razy, id: 208
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020