Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt 2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)  zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr V/2/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2007 roku dokonuje się  następujacych zmian:

w  załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok"  zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-28 14:36:18.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-28 14:36:18.
czytano: 1743 razy, id: 2220
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-01-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020