Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 14 października 2019 r.

imieniny: Alan, Damian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Strona główna » Spis spraw - druki » Ewidencja ludności » Sprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Rodzaj sprawy: Wymeldowanie z pobytu stałego

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Zatwierdził: Marcin Urbański

 Podstawa Prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.) 
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego dokonuje wymeldowania w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy. Może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymagane dokumenty:

 • druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, 
 • dowód osobisty lub paszport, (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia);

W przypadku cudzoziemca:

 • druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
 • kartę pobytu,
 • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo; 

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:

 • 17 zł za wydane poświadczenie wymeldowania (wydawane na wniosek)


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6 
Tel. (46) 834 51 20 
E-Mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:38:48.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:38:48.
czytano: 4369 razy, id: 2247
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-12
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2015-03-03
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-16
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019