Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/149/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)  zarządzam co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/149/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok:

  1.  w  załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. w  załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

  3. w  załączniku nr 1a "Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  4. w  załączniku nr 2a "Plan wydatków budżetu powiatu na 2007 rok " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
    § 2.
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:32:39.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-08 14:32:39.
czytano: 1912 razy, id: 2250
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020