Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skiernie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1591 z póĽn. zm) art. 32 ust 1 i art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz 1592 z póĽn. zm) art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 11 Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/35/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Zarządza się, co następuje:

§1.
W Zarządzeniu Nr 81/07 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 16 paĽdziernika 2007 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. §1  pkt. 4  otrzymuje brzmienie:

"4/ Danuta Chwała – sekretarz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skierniewicach – członek komisji.”

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 

 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-14 10:51:08.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-14 10:51:08.
czytano: 1958 razy, id: 2280
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020