Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Prezydenta Miasta .

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218)

zarządzam co następuje:

§1. W Zarządzeniu  nr 13/06 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Prezydenta Miasta - § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powierzam prowadzenie spraw Kierownika Urzędu wynikających z art. 33 ust.3 cyt. ustawy – w moim imieniu Pani Beacie Marii Jabłońskiej I Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice w czasie mojej nieobecności”.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:26:18.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-08 14:26:18.
czytano: 1998 razy, id: 2309
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020