Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam  co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Beatę Marię Jabłońską  z dniem  2 stycznia 2008  roku na  stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:23:56.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-08 14:23:56.
czytano: 1983 razy, id: 2332
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020