Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznych oraz § 11, pkt 2 Uchwały Nr V/2/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia
26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok w związku
z art. 188 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządzam co następuje:


§ 1. Wuchwale Nr V/2/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

  1.  w załączniku nr 1a "Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok"
    dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu
    gminy na 2007 rok " dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  3. w załączniku nr 2a "Plan wydatków budżetu
    powiatu na 2007 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  4. w załączniku nr 4a "Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w 2007 roku" w dziale 600, rozdziale 60015 na zadaniu pn.:

"I etap obwodnicy zachodniej" zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych w § 6059 o kwotę 650 000 zł jednocześnie zwiększając plan nakładów inwestycyjnych na tym zadaniu w § 6050 o kwotę 650 000 zł;

"Rozbudowa ul. M.C. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach" zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych w § 6059 o kwotę 1 224 728 zł jednocześnie zwiększając plan nakładów inwestycyjnych na tym zadaniu w § 6050 o kwotę 1 224 728 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:01:43.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-08 14:01:43.
czytano: 1659 razy, id: 2408
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020