Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 kwietnia 2020 r.

imieniny: Benedykt, Wacław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
W dniu 18 września br., weszła w życie ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z dnia 11 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 880).
Przepisy ustawy dotyczą zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m kw, w których jest lub będzie prowadzona jakakolwiek działalność handlowa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr.80, poz.717, art.2 pkt 19 , z póĽn. zm.) do powierzchni sprzedaży nie wlicza się powierzchni usługowej i gastronomicznej oraz powierzchni pomocniczej (magazyny, biura, komunikacja, ekspozycja wystawowa, itp.)

WAŻNE !
Zgodnie z ustawą w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 17 paĽdziernika br. przedsiębiorca będący właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu zobowiązany jest do złożenia do właściwego organu zezwalającego (właściwego ze względu na lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego) wniosku o wydanie zezwolenia na działanie. Organem zezwalającym w przypadku Miasta Skierniewice jest Prezydent Miasta.
•    Zezwolenie będzie wydawane na czas nieoznaczony.
•    Wydanie zezwolenia dla już funkcjonujących obiektów wolne jest od opłaty skarbowej.
•    Za wydanie zezwolenia na tworzone obiekty wielkopowierzchniowe opłata skarbowa wyniesie 25 zł za każdy m kw powierzchni sprzedaży, jednak nie więcej niż 0,5% deklarowanej we wniosku wartości inwestycji.
Tworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub prowadzenie działalności handlowej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie od 10 000 do 1 000 000 złotych.
Wzory wniosków do pobrania:
•    dla obiektów już istniejących – Wniosek o udzielenie zezwolenia na działanie
wielkopowierzchniowychego obiektu handlowego.
•    dla obiektów mających powstać – Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
•    dla zmiany powierzchni – Wniosek o dokonanie zmiany warunków zezwolenia na działanie
lub utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
•    dla zmiany podmiotu – Wniosek o przeniesienie decyzji – zezwolenia na działanie lub
utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na rzecz
innego podmiotu.
Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na działanie już istniejącego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego należy składać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12, pok. 124


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-14 08:31:21.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-14 08:31:21.
czytano: 4267 razy, id: 250
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020