Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 21 października 2019 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 11

Strona główna » Spis spraw - druki » Ewidencja ludności » Sprawa: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 11

Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 11

Zatwierdził: Marcin Urbański

 • zameldowanie na pobyt stały
 • zameldowanie na pobyt czasowy


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z poźn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., 2411).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie zameldowania osoby,
 • druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
 • druk „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

Opłaty:

 • 10 zł od decyzji,
 • 17 zł od pełnomocnictwa,
 • 5 zł (od strony) za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem)

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: 

Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
 
Szczegółowe informacje:

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 11 
Tel. (46) 834 51 22 
E-Mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: 2013-02-20.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:44:55.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:44:55.
czytano: 4823 razy, id: 2571
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-12
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-17
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-16
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019