Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 06 listopada 2007 r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r – prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r Nr 53, poz.533 z póĽn.zm.), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi zarządzam , co następuje :

§ 1. Dostosowując godziny pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb mieszkańców miasta Skierniewice oraz zapewniając świadczenia również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy ustala się godziny pracy :
1.    od poniedziałku do piątku :
o    apteki jednozmianowe – 8 godzin w przedziale pomiędzy godz.7oo a 17oo,
o    apteki dwuzmianowe – co najmniej 9 godzin w przedziale pomiędzy godz.7oo a 21oo
2.    w soboty – od 9oo do 13oo ;
3.    od poniedziałku do piątku, w porze nocnej od 20oo do 8oo – apteki pełnią dyżury wg harmonogramu kwartalnego ustalanego przez : Aptekę przy ul. Św. Stanisława 4 na I kwartał 2008 r, Aptekę przy ul. Słonecznej 15 na II kwartał 2008 r, Aptekę przy ul. Kopernika 5 na III kwartał 2008 r, Aptekę przy ul. Dworcowej 1 na IV kwartał 2008 r ;
4.    w niedziele, święta i dni wolne od pracy apteki pełnią dyżury według harmonogramu opracowanego przez apteki wymienione w § 1 pkt 3;
§ 2.1 Właściciele aptek ogólnodostępnych mogą określić inne niż przewidziane w § 1
pkt 1, godziny pracy aptek, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zorganizowania sprawnej
obsługi ludności.
2. O zmianach, o których mowa w pkt. 1, należy poinformować Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skierniewicach.
3. Skrócenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych, o których mowa w § 1 pkt 1, może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta.
4. Wykaz aptek ogólnodostępnych wraz z godzinami ich pracy oraz harmonogram dyżurów obwieszcza Prezydent Miasta Skierniewice w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1.
§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych ( ogłoszenie epidemii, zwiększona
zachorowalność, sytuacje kryzysowe) Prezydent Miasta decyduje o wprowadzeniu dodatkowych dyżurów całodobowych w trybie natychmiastowym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice i biuletynie informacji publicznej.

PREZYDENT MIASTA
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-20 16:50:24.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-20 16:50:24.
czytano: 1512 razy, id: 2662
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-20
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020