Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 17 stycznia 2020 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Skierniewice, 28 grudnia 2007 r.

Pani / Pan

____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami)
zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2007 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12.

Porządek obrad :
1) Otwarcie.
2) Uwagi do porządku dziennego.
3)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/07 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta na 2007 rok.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej
numerem działki 206/2 o powierzchni 0,2000 ha, położonej przy ul. Jana
III Sobieskiego w Skierniewicach.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Wolne wnioski i oświadczenia.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 22:09:41.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 22:09:41.
czytano: 1512 razy, id: 309
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-31
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020