Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Skierniewice, 13 grudnia 2007 r.

Pani / Pan

____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.) zwołuję
XXII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 20 grudnia 2007 r. o godz.
9:00 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w
Skierniewicach
.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu:
  • Nr XXI/07 z XXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2007 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skierniewice.
 13. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 listopada 2007 roku do 11 grudnia 2007 roku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus

Podstawa
prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 22:12:32.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 22:12:32.
czytano: 1678 razy, id: 311
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-04-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-03-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-03-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-03-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-31
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020