Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XL/127/08

Z dnia: 8 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu NAWA SKIERNIEWICE w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na plakatach, zaproszeniach oraz certyfikatach potwierdzających uczestnictwo w ustanawianiu rekordu świata w pływaniu sztafetowym 24 - godzinnym z okazji jubileuszu 10 - lecia pływania sportowego w Skierniewicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558. Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr. 173, poz. 1218) oraz  § 4 ust. 3 Statutu Miasta Skierniewice  stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XII/80/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  Nr 278 poz. 2449, z 2006r Nr 361 poz. 2795, z 2008r Nr 245, poz. 2210) oraz uchwały Nr 11/97/30 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 stycznia 1997r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Skierniewice– Rada Miasta Skierniewice uchwala co, następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Nawa Skierniewice  w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na plakatach, zaproszeniach oraz certyfikatach potwierdzających uczestnictwo w ustanawianiu rekordu świata w pływaniu sztafetowym 24 - godzinnym z okazji jubileuszu 10 - lecia pływania sportowego
w Skierniewicach.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-09 15:29:30.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-09 15:29:30.
czytano: 1575 razy, id: 3498
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020