Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 21 stycznia 2020 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XL/126/08

Z dnia: 8 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie upoważnienia do załatwianie spraw zleconych z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz.1271 , Nr 214,poz.1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz.717 , Nr 172,poz.1441 , Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181,poz.1337 ; z 2007r. Nr 48 , poz.327 , Nr 138 , poz.974 i Nr 173 , poz.1218 ) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Panią Janinę Wawrzyniak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,poz.1378 ; z 2008r. Nr 134,poz.850).

§2.
Upoważnienie niniejsze nie obejmuje upoważnienia do podejmowania czynności polegających na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu od dłużników alimentacyjnych świadczeń majątkowych.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
                                                                                                                    Przewodnicząca Rady
 
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-09 15:25:51.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-09 15:25:51.
czytano: 1505 razy, id: 3507
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020