Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIX/122/08

Z dnia: 26 września 2008r.

W sprawie: w sprawie imienia Gimnazjum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) art. 5 ust. 2 pkt 1, ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917) oraz §1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum, stanowiącego Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61 poz. 624; zm. 2002 roku Nr 10, poz. 96; zm. 2003 roku Nr 146, poz. 1416; zm. 2004 roku Nr 66, poz. 606; zm. 2005 roku Nr 10, poz. 75; zm. 2007 roku Nr 35, poz. 222) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§1
1. Gimnazjum Nr 2 w Skierniewicach wchodzącemu w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach, zwanemu dalej „Gimnazjum”, naddaje się imię Jana Pawła II.

2. Nazwa Gimnazjum po zmianie nazwy, o której mowa w ust. 1 brzmi:
„Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-07 13:02:50.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-07 13:02:50.
czytano: 1495 razy, id: 3538
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-07
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020