Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 23 października 2019 r.

imieniny: Edward, Marlena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.), oraz § 18 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3. W tabeli Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

4. W tabeli Nr 3b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadnia inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się zmian:

- w dziale 801 rozdziale 80132 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup fortepianu dla potrzeb SSM II stopnia w Skierniewicach”, łączny koszt finansowy 80 000 zł, kwotą wydatków majątkowych 80 000 zł, w tym: środki pochodzące z innych Ľródeł wpisuje się „A: 50 000 – Dotacje i środki z budżetu państwa”, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonane zadanie: Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-12-06 17:47:54.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-12-06 17:47:54.
czytano: 976 razy, id: 3542
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-12-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-12-06
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019