Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIX/120/08

Z dnia: 26 września 2008r.

W sprawie: w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; zm. 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; zm. 2007 roku Dz. U. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218/, art.12 pkt.11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; zm. 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz §1 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61 poz. 624; zm. 2002 roku Dz. U. Nr 10, poz. 96; zm. 2003 roku Dz. U. Nr 146, poz. 1416; zm. 2004 roku Dz. U. Nr 66, poz. 606; zm. 2005 roku Dz. U. Nr 10, poz. 75; zm. 2007 roku Dz. U. Nr 35, poz. 222) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§1.
Zespołowi Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach nadaje się imię Jana Pawła II.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-07 12:46:20.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-07 12:46:20.
czytano: 1399 razy, id: 3555
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-07
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020