Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIX/119/08

Z dnia: 26 września 2008r.

W sprawie: w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Pomologicznej 6.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” w związku z art. 92 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, z 2003 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz.
1271, Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Dz. U. Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art.
68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.
2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220, poz.
1600 i 1601, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U.

Nr  59 poz. 369), Rada Miasta Skierniewiceuchwala, co następuje:§ 1.
Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze
bazprzetargowej, nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul.
Pomologicznej 6, oznaczonej

nr działki 231/2, o powierzchni 0,4946 ha oraz na sprzedaż usytuowanych
na niej budynków na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Skierniewicach.§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Anna JanusŹródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-07 12:35:44.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-07 12:35:44.
czytano: 1537 razy, id: 3563
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-07
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-10-07
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020