Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.), oraz § 18 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W tabeli Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3. W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

4. W tabeli Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszego Zarządzenia.

5. W tabeli Nr 3a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się zmian:

- w dziale 600 rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym „Remont sieci dróg na Osiedlu Widok usprawniający komunikację lokalną i regionalną Miasta Skierniewice” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 36 750 zł,

 - w dziale 600 rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Zwierzynieckiej (od przejazdu kolejowego do granicy miasta)” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 9 300 zł,

- w dziale 600 rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa chodnika w ul. S. Batorego (od ul. Mireckiego do Placu Jana Pawła II)” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 27 450 zł.

6. W tabeli Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w dziale 600 rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Zwierzynieckiej (od przejazdu kolejowego do granicy miasta)” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 9 300,00 zł.

7. W tabeli Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.” zmniejsza się: „Dotacje ogółem” o kwotę 650 zł, ”Wydatki ogółem” o kwotę 650 zł., z tego: „Wydatki bieżące” o kwotę 650 zł, w tym „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 650 zł.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2011-03-01 09:31:11.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2011-03-01 09:31:11.
czytano: 1228 razy, id: 3567
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2011-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2011-03-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020