Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  


Na podstawie  art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674  ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Edmunda Próba zatrudnionego na stanowisku nauczyciela przedmiotów informatycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Skierniewicach.

 Ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
  1. Iwona Górniak  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji
  2. Elżbieta Napióra - przedstawiciel Kuratorium Oświaty
  3. Darosław Sadowski - p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznegow Skierniewicach
  4. Urszula Kawka - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej, mgr ekonomii, kwalifikacje w zakresie edukacji dorosłych, teoretyczne przedmioty zawodowe, informatyki
  5. Robert Jarczewski  - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej,  mgr matematyki, informatyki, zarządzania oświatą   
§ 2.
Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Skierniewice protokołu z przebiegu prac Komisji Egzaminacyjnej wraz z załącznikami, wniosku nauczyciela wraz z dokumentacją, kopii wydanego nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-11-23 11:47:11.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-11-23 11:47:11.
czytano: 1476 razy, id: 3612
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-11-23
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020