Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 6 czerwca 2020 r.

imieniny: Laura, Laurenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: VI/8/07

Z dnia: 2 lutego 2007 roku

W sprawie: w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), § 5 ust. 1 Statutu Miasta Skierniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/80/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 278, poz. 2449, zm. z 2006 r. Nr 361, poz. 2795) oraz Uchwały Nr 81/95/15 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25 paĽdziernika 1995 roku w sprawie ustalenia regulaminów nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice” oraz tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Skierniewice” - Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się tytuł ,,Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice”

    Księdzu Kardynałowi JÓZEFOWI GLEMPOWI Prymasowi Polski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 22:18:18.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 22:18:18.
czytano: 1248 razy, id: 3844
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020