Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1591 z póĽn. zm) art. 32 ust 1 i art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz 1592 z póĽn. zm) art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 11 Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/35/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu nr 81/07 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 16 paĽdziernika 2007 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, § 1 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1/ Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice – przewodnicząca komisji”,
„2/ Robert Jędrzejczak - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice – członek komisji”,

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:00:17.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-09-22 14:00:17.
czytano: 1268 razy, id: 3918
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-09-22
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020