Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7

Zarządzenie Nr 115/10

Prezydenta Miasta Skierniewicew sprawie powołania komisji konkursowej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.

Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) z a r z ą d z a m,

c o   n a s t ę p u j e:

§ 1.
W celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach powołuję  komisję konkurs ową w składzie:

1. Przedstawiciele Miasta Skierniewice:

-  Iwona Górniak  - Przewodnicząca komisji konkursowej
-  Beata Jabłońska -  członek  komisji
-  Aneta Grzegorzewska  -  członek komisji

2. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
      - Helena Groszkowska – Grymuza -  członek komisji
      -  Ewa Maciejewska   - członek komisji

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
    - Aleksandra Budzińska  - członek komisji

4. Przedstawiciel Rady Rodziców
    -  Aneta Grzegorzewska  - członek komisji

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
     - Urszula Adamczyk     - członek komisji
                                                  
6. Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania nr 565 w Skierniewicach:
-  Dorota Gulbas - członek Komisji

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dorota Rutkowska
Zastępca Prezydenta  Miasta
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-08-17 08:47:11.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-08-17 08:47:11.
czytano: 1170 razy, id: 4126
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-08-17
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020