Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta na 2007 rok.

Na podstawie  art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz § 11, pkt 2 Uchwały Nr V/2/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok w związku z art. 188 ust. 2, pkt 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr V/2/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

  1. w  załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. w  załączniku nr 4 „ Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku” w dziale 900, rozdziale 90001 na zadaniu pn.” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części Skierniewic” zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych w §6059 o kwotę 66 000 zł jednocześnie zwiększając plan nakładów inwestycyjnych na tym zadaniu w §6050 o kwotę 65 900 zł oraz na zadaniu „ Kanalizacja sanitarna w ul. Feliksów” w §6050 o kwotę 100 zł.

    § 2.
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-02-26 12:03:19.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-02-26 12:03:19.
czytano: 1805 razy, id: 425
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-02-26
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020