Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 25 stycznia 2020 r.

imieniny: Miłosz, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146 z póĽn. zm), oraz § 18 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3. W tabeli Nr 3a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym „Remont ul. 19-go lutego” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 208 650 zł,

 - w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Warzywniczej” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 46 550 zł,

- w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym „ Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. C.K. Norwida” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 34 000 zł,
w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym „ Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy dojazdowej od ul. Pomologicznej do hali sportowej” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę 128 100 zł,

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:44:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-07-28 13:44:02.
czytano: 1115 razy, id: 4275
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-07-28
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-07-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020