Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. ”c”, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241, , z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146)  i art. 89 ust.1 pkt 2, art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146) oraz § 19, pkt 2 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku zgodnie  z uchwałą Nr LXII/1/10  Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok.

2. Pożyczkę przeznacza się sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. S. Batorego 61/63 w Skierniewicach.   

§ 2.
1. Pożyczka zostanie spłacony w latach 2011– 2016.
2. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach w których przypadają spłaty kredytu.

3.Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:39:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-08-19 08:39:02.
czytano: 1067 razy, id: 4317
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-08-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020