Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pod hasłem „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs plastyczny na pod hasłem „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” na opracowanie graficzne ulotki informującej o konieczności usuwania zanieczyszczeń z terenów publicznych w mieście Skierniewice, spowodowanych przez zwierzęta domowe przez ich właścicieli lub opiekunów.

2. W konkursie mogą uczestniczyć: dzieci i młodzież ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.    na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice;
2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice;
3.    w prasie lokalnej.

§ 3.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.


Przeprowadzenie konkursu powierzam Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Opis:
Zał nr1 -
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Zał nr2 - Regulamin konkursu plastycznego


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-04-28 10:41:27.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-04-28 10:41:27.
czytano: 1096 razy, id: 4373
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-04-28
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-04-28
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-04-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020