Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2009 Nr 157, p. 1240), oraz § 18 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. W tabeli Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3. W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W tabeli Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszego Zarządzenia.

5. W tabeli Nr 3 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. S Rybickiego” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 3 000,00zł, 

- w dziale 801 rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 3 000,00zł,

6. W tabeli Nr 3b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup zestawu audiowizualnego” łączne koszty finansowe kwota 4 100,00zł, wydatki majątkowe kwota 4 100,00zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwota 4 100,00zł jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3,

- w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego” łączne koszty finansowe kwota 2 054,71zł, wydatki majątkowe kwota 2 054,71zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwota 2 054,71zł jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3,

- w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Wyposażenie kącika terapeutycznego” łączne koszty finansowe 1 000,00zł, wydatki majątkowe kwota 1 000,00zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwota 1 000,00zł jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu- Szkoła Podstawowa nr 2,

- w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup drukarki” łączne koszty finansowe 1 061,01zł, wydatki majątkowe kwota 1 061,01zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwota 1 061,01zł jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu- Szkoła Podstawowa Nr 2.

7. W tabeli Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012” w dziale 801 rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. S Rybickiego” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 3 000,00zł,

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  


Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-04-26 11:21:50.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-04-26 11:21:50.
czytano: 953 razy, id: 4429
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-04-26
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020