Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1.
Na podstawie Uchwały Nr LXVI/27/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok dokonuje się w przyjętym na podstawie Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok planie finansowym dla budżetu Miasta Skierniewice na 2010 rok następujących zmian:

1.    W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W tabeli Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W tabeli Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-03-26 11:19:16.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-03-26 11:19:16.
czytano: 1162 razy, id: 4432
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-03-26
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-03-26
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020