Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Skierniewicach z działalności w 2009 roku.

Na  podstawie art. 92 ust.1 pkt.2  w związku z  art. 4 ust. 1 pkt 18  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym  / Dz. U. z   2001 r.  Nr 142,   poz. 1592,   zm.: Dz. U. z  2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz.558,  Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806,  z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z  2004 r. Nr 102 poz.1055,  z  2007r. Nr 173 poz. 1218, z   2008 r.  Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z  2009 r. Nr 92 poz. 753,   Nr 157 poz. 1241 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie  konkurencji  i  konsumentów  / Dz. U. z 2007 roku Nr 50 poz. 331, zm.: Nr 99 poz. 660, Nr 171 poz. 1206, z 2008 r. Nr 157 poz. 976, Nr  223 poz. 1458,   Nr  227 poz. 1505,  z  2009 r.  Nr 18 poz. 97, Nr 157 poz. 1241/ -   z a r z  ą d z a m,   co następuje:

§ 1.
Zatwierdzam  sprawozdanie  Miejskiego  Rzecznika   Konsumentów  w  Skierniewicach z działalności w 2009 roku, w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.
                 
§  2.
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-03-16 13:55:20.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-03-16 13:55:20.
czytano: 1051 razy, id: 4463
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-03-16
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020