Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 5 marca 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664), oraz Uchwały Nr LXV/11/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
Z dniem 8 marca 2010 roku likwiduje się rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez dokonanie następujących czynności:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym nr 50 1500 1689 1216 8004 0835 000 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje się:

- stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 rok na rachunek bankowy Organu nr 60 1500 1689 1216 8004 0718 0000

- wpływy środków pieniężnych dokonane w 2010 roku na rachunek bankowy dochodów Miasta Skierniewice nr 10 1500 1689 1216 8004 0721 000.

2. Zamyka się rachunek bankowy 50 1500 1689 1216 8004 0835 000 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2.
Z dniem 05 marca 2010 roku likwiduje się rachunek bankowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez dokonanie następujących czynności:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym nr 08 1500 1689 1216 8004 0822 000 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje się:

- stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 rok na rachunek bankowy Organu nr
60 1500 1689 1216 8004 0718 0000

- wpływy środków pieniężnych dokonane w 2010 roku na rachunek bankowy dochodów Miasta Skierniewice nr 10 1500 1689 1216 8004 0721 000.

2. Zamyka się rachunek bankowy 08 1500 1689 1216 8004 0822 000 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:46:03.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-03-05 13:46:03.
czytano: 1215 razy, id: 4478
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-03-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020