Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewice



sobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 222 ust 4  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2009 Nr 157, p. 1240), oraz § 18 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku, dokonuje się następujących zmian:

1.    W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

2.    W tabeli Nr 3 b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Pomnik S. Wokulskiego” zwiększa się łączne koszty finansowe oraz planowane zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00zł

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-02-22 13:30:03.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-02-22 13:30:03.
czytano: 1168 razy, id: 4518
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-02-22
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Wybierz miesiąc:

 Informacje



 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020