Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753),  zarządzam,  co następuje:
 
§1.
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

§4.
Traci moc Zarządzenie Nr 129/04 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach zmienionego Zarządzeniem Nr 53/08 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Prezydent Miasta
 Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-01-19 10:08:54.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-01-19 10:08:54.
czytano: 1049 razy, id: 4544
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-01-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020