Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§1.
Przyjmuje się plan finansowy dla budżetu Miasta na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Przyjmuje się plan finansowy dla budżetu Miasta na prawach powiatu na 2010 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-02-19 10:01:41.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-02-19 10:01:41.
czytano: 1175 razy, id: 4551
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-02-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-02-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020