Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 18 stycznia 2020 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Skierniewice, 19 paĽdziernika 2007r.

Pani / Pan
____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję
XVIII sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 26 paĽdziernika 2007 roku
o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR, ul. Pomologiczna 8
w Skierniewicach

Porządek obrad :

1. Otwarcie.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I
kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011.
8.
Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za
rok 2006, złożonych przez pracowników urzędu miasta, kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich inspekcji, służb i
straży oraz prezesów spółek komunalnych z udziałem miasta.
9. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 września do 16 paĽdziernika 2007 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 09:38:23.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 09:38:23.
czytano: 1476 razy, id: 52
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020