Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 17 stycznia 2020 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Skierniewice, 19 paĽdziernika 2007r.

Pani / Pan

____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję
XIX sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 26 paĽdziernika 2007 roku o
godz. 1400 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR, ul. Pomologiczna 8 w
Skierniewicach

Porządek obrad :

1. Otwarcie.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołów:
- Nr XV z sesji odbytej w dniu 28 września 2007 roku,
- Nr XVI z sesji odbytej w dniu 8 paĽdziernika 2007 roku,
- Nr XVII z sesji odbytej w dniu 16 paĽdziernika 2007 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego DoraĽnej Komisji ds. Statutu Miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.


Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 09:40:27.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 09:40:27.
czytano: 1448 razy, id: 53
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020