Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Skierniewice, 2 listopada 2007r.

Pani / Pan
____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję
XX sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 5 listopada 2007 roku o
godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul.
Senatorska 12.


Porządek obrad : 

 1. Otwarcie. 
 2. Uwagi do porządku dziennego. 
 3. Podjęcie
  uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości sumy
  do której Prezydent Miasta Skierniewice może samodzielnie zaciągać
  zobowiązania. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok. 
 6. Podjęcie
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia na roboty
  remontowe chodników w ulicy Konopnickiej i ulicy Piłsudskiego oraz
  nawierzchni parkingu przy ul. Sobieskiego. 
 7. Podjęcie uchwały w
  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Skierniewice
  a P.U.H. „BOHPOLGEO I” Spółka Jawna – Usługi Geodezyjne i
  Kartograficzne, 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 3c Bohdan Guzek,
  Dariusz Kotynia, Małgorzata Jacaszek-Piekarska, na opracowanie
  dokumentacji geodezyjnych podziału 60 działek ewidencyjnych, położonych
  na terenie miasta Skierniewice, w celu wydzielenia gruntów pod
  inwestycje miejskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia
  nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 70 o powierzchni
  0,0446 ha, położonej przy ul. Krzywej 34 w Skierniewicach. 
 9. Podjęcie
  uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem
  działki 646/15 o powierzchni 0,0175 ha, położonej pomiędzy ul.
  Przemysłową a torami kolejowymi
  w Skierniewicach. 
 10. Interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 12. Sprawy różne. 
 13. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 09:42:35.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 09:42:35.
czytano: 1364 razy, id: 55
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020