Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 30 marca 2017 r.

imieniny: Amelia, Leonard

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Ulica czerwona 7; Poniedziałek – Piątek 7.00 - 15.00

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zlokalizowany jest przy ul. Czerwonej 7, w Skierniewicach, na terenie Oddziału Spółki z o.o.  „EKO – REGION”    

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 7.00 -  15.00

Zgodnie z Uchwała Nr XXXIV/27/13 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 marca 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  z dnia 30 kwietnia  2013r.  poz. 2427), w  sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę do Gminne Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przyjmowane będą bezpłatnie niżej wymienione  odpady komunalne: 

 
Lp. Rodzaj odpadów
 
1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji,  w tym odpady zielone
 
2. Tworzywa sztuczne, Opakowania z tworzyw sztucznych
 
3. Opakowania wielomateriałowe
 
4. Metale, Opakowania z metali
 
5. Szkło
 
6. Ubrania i tekstylia
 
7. Opakowania z papieru i tektury, papier, tektura
 
8. Odpady wielkogabarytowe
 
9. Odpady elektryczne i elektroniczne
 
10. Baterie i akumulatory
 
11. Chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, odpadowe oleje)
 
12. Przeterminowane leki
 
13. Odpady  budowlano-rozbiórkowe, w ilości do 5 m3 od nieruchomości, w ciągu roku 
 
14. Zużyte opony 
Źródło informacji: Marek Rdest. Data utworzenia: 2013-10-18.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-10-18 14:05:16.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-10-18 14:05:16.
czytano: 1905 razy, id: 5553
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-18
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2017