Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 30 marca 2020 r.

imieniny: Amelia, Leonard

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wypis z rejestru gruntów
Jednostka prowadząca sprawę :  Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, pok. Nr 17 tel. 834-51-59

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).
Należna opłata jest równa:
1) sumie obliczonych opłat, jeżeli suma ta jest równa lub wyższa od 30 zł albo jest niższa od 30 zł, ale związana jest z udostępnieniem materiałów zasobu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w okolicznościach, o których mowa w art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy: „na podstawie art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne",
2) 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej  lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy: „na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne".'
 3. W polu można wpisać dodatkowe informacje dotyczące w szczególności sposobów wniesienia opłaty, w tym nr konta bankowego.
4. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
 1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności Dokumentu Obliczenia Opłaty;'
2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy;'
4) klauzulę, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci rzędowej;'
 5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.


Wymagane dokumenty:  Wniosek wg załącznika


 Opłaty:  opłaty pobiera się wg cennika Załącznik do ustawy Prawo geodezyjne
„Stawki podstawowe jednostki rozliczeniowe, współczynniki korygujące oraz szczegółowe zasady obliczania opłat”

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Skierniewice , ul. Floriana 9,
pok. Nr 8 tel. 834-51-54

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i  Kartograficznego

Źródło informacji: Marta Czajka. Data utworzenia: 2016-05-18.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:32:22.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2016-05-18 09:32:22.
czytano: 3949 razy, id: 7888
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-18
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-05-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-05-18
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020