Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

            Skierniewice, 28 lipca 2009 r.Pani / Pan

    ____________________________________________
 ____________________________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 4 sierpnia 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w  Skierniewicach.Porządek  obrad :  

1)    Otwarcie.

2)    Uwagi do porządku dziennego.

3)    Przyjęcie Protokołu Nr LV/09 z LV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku.

4)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

5)    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
 Gorzkowice.

7)    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8)    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2008 – 2011”.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Spółka z o.o. w Skierniewicach w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.

10)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 107/2 o powierzchni 76 m2, położonej przy ul. Nowobielańskiej nr 8 w Skierniewicach.

11)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 1044 o powierzchni 0,0493 ha, położonej przy ul. mjr Henryka Sucharskiego 12 w Skierniewicach.

12)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Skierniewicach, oznaczonych numerami działek: 127/10 o pow. 44 m2 przy ul. Pomologicznej, 415/1 o pow. 30 m2 przy ul. Budowlanej, 548/12 o pow. 102 m2 przy ul. Jagiellońskiej, 62/25 o pow. 79 m2 przy ul. Jana III Sobieskiego, 185/9 o pow. 151 m2 przy ul. Mszczonowskiej.

13)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 2 przy ul. Widok w Skierniewicach oznaczonych numerami działek: 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6 i 357/11 o łącznej pow. 497 m2.

14)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenu położonego przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego).

15)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. terenu położonego w rejonie ul. Kopernika).

16)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SKIER-VIS” w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na komunikacie dotyczącym organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kadetek organizowanego w Skierniewicach w dniach 12-13 września 2009 r. 

17)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na banerze reklamowym typu roll-up Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego.

18)    Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 czerwca 2009 roku do 27 lipca 2009 roku. 

19)    Interpelacje i zapytania radnych.

20)    Wolne wnioski i oświadczenia.

21)    Sprawy różne.

22)    Zamknięcie sesji.    

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY
Mariusz Dziuda

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-07-29 11:41:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-07-29 11:41:09.
czytano: 1668 razy, id: 955
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-09-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-07-29
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020