Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 18 stycznia 2020 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Terminarz  posiedzeń   Komisji   Rady   Miasta
przed LVI  sesją  Rady  Miasta Skierniewice


Komisja ds. Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej
29 lipca   2009 r. godz.  15.30 oraz Ładu i Porządku Publicznego
 • zaopiniowanie materiałów na LVI sesję Rady Miasta.

Wspólne  posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Współpracy
29 lipca 2009 r. godz.  16.00 z Zagranicą i Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju  Gospodarczego
 • zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej;
 • wyjazdowe posiedzenie nad Zalew Miejski „Zadębie” w celu zapoznania
się z przygotowaniem obiektu do sezonu letniego, w tym z:
 • przygotowaniem Plaży Miejskiej oraz wypożyczalni sprzętu;
 • stanem technicznym infrastruktury oraz drobnych form architektury, takich
jak drogi dojazdowe, parkingi, trasy spacerowe, pomosty, ławki, kosze na śmieci
oraz od  strony ul. Strobowskiej – schody zejściowe i miejsca postojowe;
 • zielenią istniejącą oraz planowanymi nowymi nasadzeniami.
wyjazd z ul. Senatorskiej

Komisja Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego                                      30 lipca   2009 r. godz. 16.00
 • zaopiniowanie materiałów na LVI sesję Rady Miasta;
 • informacja o funkcjonowaniu spółek za 2008 rok oraz plany rzeczowo – finansowe spółek na rok 2009;
 materiały do zapoznania się w Biurze Rady Miasta
 • zajęcie stanowiska w sprawie zbycia w drodze przetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego;
 • zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty
   po jej waloryzacji udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Nr 5
   przy ul. Żwirki 3 b w Skierniewicach;
 • pisma mieszkanki Miasta z dnia 26 czerwca br. w sprawie zamiany działek położonych przy ul. Miedniewickiej na działkę komunalną oraz pismo Prezydenta Miasta z dnia 23 lipca br. dotyczące propozycji rozwiązania przedmiotowej sprawy;
 • zajęcie stanowiska w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach;
 • zajęcie stanowiska w sprawie zbycia działki w obrębie 6 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 • zajęcie stanowiska w sprawie zbycia działek o łącznej pow. 1,3758 ha w obrębie 6 na rzecz RB Loogistic Sp. z o.o.;
 • zajęcie stanowiska w sprawie zbycia w przetargu ustnym ograniczonym działek Nr 287/3, 287/7 i części działki 287/13 za kwotę wynikającą z oszacowania.  

Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego,
31 lipca  2009 r. godz. 16.00
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • zaopiniowanie materiałów na LVI sesję Rady Miasta;
 • przedstawienie projektów zmiany planów miejscowych dotyczących ośmiu fragmentów Miasta.                             
Komisja Budżetu i Finansów 
3 sierpnia   2009 r. godz.  17.00
 • zaopiniowanie materiałów na LVI sesję Rady Miasta.

  LVI sesja Rady Miasta Skierniewice
4 sierpnia 2009 r. godz. 9.00   

Posiedzenia komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, I piętro.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w sali konferencyjnej nowej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji,  ul. Pomologiczna 8
w Skierniewicach.
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-07-29 11:45:24.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-07-29 11:45:24.
czytano: 1435 razy, id: 956
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-09-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-07-29
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020