Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o wynikach konsultacji projektu

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Informacja o wynikach konsultacji projektu

Podtytuł: uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia  10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał w dniu 15 listopada 2021 roku Zarządzenie Nr 218.2021 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu przy Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje zgodnie  z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 15 listopada do 28 listopada 2021 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

W wyniku konsultacji wpłynęły następujące uwagi:

 

 

Lp.

Podmiot zgłaszający propozycje zmian

Treść opinii, uwagi lub propozycji

Stanowisko

jednostki opracowującej dokument

1.

UKS „VIS” Skierniewice

96-100 Skierniewice ul. M. Konopnickiej 5


 

§3punkt1

a) w kategorii senior: 

- medalista Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Pucharu Europy do 1700zł brutto miesięcznie

 

- medalista Mistrzostw Polski do 1100zł brutto miesięcznie

 

- medalista Pucharu Polski, Grand Prix Polski do 600zł brutto miesięcznie

 

- medalista Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Pucharu Europy – do 1100 zł brutto miesięcznie

- medalista Mistrzostw Polski – do 800zł brutto miesięcznie

 

- medalista Pucharu Polski, Grand Prix Polski – do 400zł brutto miesięcznie

 

 

 

2) dla sportowców, którzy osiągają wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w grach zespołowych, sztafetach, drużynach:

 

a) medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy – do 1200zł brutto miesięcznie

 

 b) medalista Mistrzostw Polski do 600zł brutto miesięcznie

 

§8

Prezydent Miasta Skierniewice może przyznać stypendium sportowcowi, rokującemu nadzieję na uzyskanie sukcesów sportowych, posiadającemu wysoką klasę sportową, który nie wykazał się osiągnięciem sportowym kwalifikującym do uzyskania stypendium. (wykreślenie)

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga  uwzględniona częściowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga uwzględniona częściowo

 

2.

UKS NAWA Skierniewice

ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera 7

1.Wysokość stypendiów sportowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice powinna obejmować tylko sporty olimpijskie lub sporty znajdujące się w systemie sportu młodzieżowego lub została zróżnicowana na sporty olimpijskie i nie olimpijskie (nie olimpijskie – 50% kwoty sportów olimpijskich).

Co predestynuje Sporty olimpijskie:

- wynik sportowy wynika z systemu rywalizacji w pełnej kontroli prowadzonej przez powołane ku temu związki sportowe, PKOL oraz MKOL

- strategia zarządzania danym sportem (odpowiednio powołane związki, komitety zarówno na poziomie krajowym jak i światowym)

- prowadzona jest permanentna kontrola antydopingowa

- zdecydowanie większa promocja i prestiż wynikowy - każdy sport, która pojawia się w programie igrzyskach olimpijskich, musi bazować na sile ludzkich mięśni. To jeden z podstawowych warunków postawionych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Sport olimpijski musi być odpowiednio popularny. Określają to ścisłe liczby. Dyscyplina musi być uprawiana w co najmniej 75 krajach, które znajdują się na przynajmniej czterech kontynentach.

 

2. Stypendium wypłacane powinno być formą wsparcia w rozwoju sportowca, aby to mogło mieć zastosowanie Prezydent powinien mieć narzędzia kontroli czy stypendysta jest nadal aktywnym sportowcem zgodnie z par 9 jednak brak obowiązku przynależności do określonej organizacji sportowej zdecydowanie odbiera możliwość takowej kontroli – tak wynika z par 2.

 

3. usunąć kategorię młodzik z uwagi, że w wieku młodzika ciężko mówić stricte o wyniku sportowym, a gratyfikacje finansowe mogą posłużyć do demoralizacji sportowej młodego zawodnika. Warto również uwzględnić, że wiele związków sportowych odeszło od prowadzenie rywalizacji ogólnopolskiej na poziomie młodzika aby uniknąć wczesnej specjalizacji sportowej nierzadko hamującej rozwój zawodnika.

 

4. ilekroć mowa o stypendium dla zawodników powołanych do Kadry Narodowej, Kadry Województwa – nie powinno to być wykładnią do przyznawania stypendium sportowego, nawet ostatnie okres (pandemii) dał tego typu sytuacjom jasny obraz. Jeśli chodzi o powołania w sportach olimpijskich wynikają one ze ściśle określonych zasad zaakceptowanych przez dany związek sportowy, w innych sportach często wystarczy sama deklaracja. Inne zastosowania miałby zapis np. powołania do Reprezentacji Narodowej tu już zawodnik zakładamy że dostąpił prawa reprezentowania Kraju. Na poziomie kadr wojewódzkich kryterium powoływania nie rzadko odbiega od definiowalnych wartości sportowych.

wysokość stypendiów sportowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice powinna obejmować tylko sporty olimpijskie lub sporty znajdujące się w systemie sportu młodzieżowego lub została zróżnicowana na sporty olimpijskie i nie olimpijskie (nie olimpijskie – 50% kwoty sportów olimpijskich)

- powinno zostać uwzględnione zróżnicowanie kwotowe co do poziomu rywalizacji - nie można zrównać Mistrzostw Polski Seniorów i Mistrzostw Polski Młodzików, rywalizacja w ramach OOM nie może mieć niższej wartości niż Mistrzostwa Polski Młodzików

- uwzględnić w regulaminie - ustanowienie Rekordu Świata, Rekordu Europy, Rekordu Polski (ustanowienie Rekordu nie jest równoznaczne zajęciem określonego w regulaminie miejsca w określonym poziomie rywalizacji).

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

3.

ASW TIGER

ul. Jasna 30

§ 2. sportowiec powinien reprezentować klub ze Skierniewic, w wyjątkowych okolicznościach Prezydent może przyznać osobie która, reprezentuje klub spoza miasta- według własnego uznania

 

§ 3 1. punkt 1, podpunkt a i b, pierwszy myślnik – często startując na Pucharach Europy lub świata – nie trzeba mieć żadnych wyników uprawniających do startu, jedynie trzeba zapłacić za start, więc niektórym będzie się opłacało „zaliczyć” start i w najlepszym wypadku dostać stypendium 1700pln/msc co mu się może zwrócić z nawiązką. Powinny być tutaj określone wyniki, nie za sam udział. Jeżeli też będzie podział na wyniki to z uwzględnieniem na rozbicie za miejsca medalowe 1-3 i za miejsca punktowane 4-8.

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

                                                                                 

                                                              z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                             Jarosław Chęcielewski

                                                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-27 14:59

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-12-27 14:59

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.