Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Postanowienie NR 4/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH I

Wyświetl stronę główną » Rada Miasta » Postanowienie NR 4/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH I

Podtytuł: dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a oraz art. 384 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Skierniewice - Adama Moskwy wybranego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 14 - KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Skierniewice.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Przez upływ terminu złożenia skargi należy zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I


Leszek Steć

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-10 09:41

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-02-10 09:40

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-02-10 09:39

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-02-10 08:34

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.