Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 11.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 11.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o dotację celową z zakresu sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia wniosków o dotację celową z zakresu sportu w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1. Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,

Członkowie:

2. Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta,

3. Arkadiusz Częstochowski –  Dyrektor ds. utrzymania obiektów Spółki i bezpieczeństwa Pływalni Miejskiej „Nawa” Sp. z o.o. w Skierniewicach,

4. Karol Rzepecki – Wicedyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

5. Dariusz Skoczylas –  Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.,

6. Milena Dudzińska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

7. Natalia Bielska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

                                                                                  § 2

Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

                                                                                  § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

                                                                                  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   z up. Prezydenta Miasta

    Eugeniusz Góraj

     Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                      

 

  W załącznikach:

  •  Treść zarządzenia
  • Regulamin
  • Oświadczenie
  • Karta oceny wniosku                                       

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-24 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-01-24 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-01-24 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-01-24 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-01-24 11:11

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.